Dräkternas Hälsingland mode, tradition. - tolkningar av Håkan Liby.

A great book about Hälsinglands folk costumes (county in Sweden) with alot of details.

 

By- Håkan Liby

År-2018

Publisher- Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

Pages- 317

 

Dräkternas Hälsingland öppnar dörren till en värld fylld av kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder oc hbruk. Även om Hälsinglands dräktkultur till viss del är välkänd, tar författaren här ett helhetsgrepp och belyser för första gången den folliga dräkten i hela landskapet och visar att klädedräkten är väsentligt del av såväl det matriella som det imateriella kulturarvet.

Det stora bevarade dräktmateralet presenteras i ett omfattande kapitel, upplagt efter plaggtyper i mans- och kvinnodräkten. Modestilarnas sammansmältning och hur man kan avläsa dem dräkthistoriskt är ett annat tema. Lineplaggen i linlandet och barnens kläder uppmärksammas  i särskida kapitel. Livet, döden, dräkten berättar om dräkteras variatin under livsloppet.

I bokens avslutande del beskrivs folkdräktsrörelsen och dräkernas utseende på 2000-talet i 34 socknar - från Alfta till Trönö.

Håkan Liby är etnolog och har ett förflutet som museiman och landsantikvarie.

Dräkternas hälsingland- Håkan Liby

kr450.00Price
  The historical fabric store
  • Facebook
  • Instagram - Vit Circle
  • Blogg-white circle
  The historical fabric store is a retailer based in Sweden that supplies fabric and habedashery for historical costumes all over the world.
  Searching for anything in perticular? Let us know in the contact form.
  Open hours: 10-17

  Västra Glänne slängom 1

  655 92 Kil

  Sweden