Seam fix mini is a small seam ripper with a top of rubber to "rubb" away the threads pieces. No more pulling out one and one!

 

Seam-fix mini är en liten sprättare med kork med gummitopp som kan användas för att "sudda" bort trådarna som blir kvar. Inge mer dra ut en och en!

Seam-fix mini

kr36.00Price
Color